• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tradycyjnie już, w pierwszą niedzielę października mieszkańcy Gminy Wojciechów i okolic zbierają się pod Pomnikiem Pomordowanych w Szczuczkach, aby uczcić pamięć tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce 1 października 1939 r. Na tę okoliczność wieniec złożył Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Górecki.

1 sierpnia o godz.17.00 uczciliśmy 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość zorganizował Burmistrz Bełżyc - Ireneusz Łucka. Stowarzyszenie reprezentowali: Krzysztof Górecki - prezes Stowarzyszenia oraz Joanna Kaznowska- wiceprezes.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego , punktualnie o godz.17.00 oddaliśmy hołd , tym którzy walczyli i tym, którzy ucierpieli w reperkusjach po powstaniu.

Po części oficjalnej odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Kapeli Bełżyckiej.

We wtorek 3 sierpnia 2021 r. odbyły się obchody 106. rocznicy Bitwy pod Jastkowem.

Legiony Polskie pod Jastkowem toczyły walkę między 31 lipca, a 3 sierpnia 1915 roku. Z wojskami rosyjskimi starli się wówczas żołnierze I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego oraz wydzielony z III Brygady 4 pułk piechoty ppłk. Bolesława Roi. Była to jedna z największych bitew Legionów. Jednostki polskie od 31 lipca próbowały przełamać pozycje rosyjskie, ale kilkakrotne podejścia nie przynosiły skutku. Ogólna sytuacja na froncie zmusiła Rosjan do opuszczenia umocnień i Legioniści 3 sierpnia 1915 roku wkroczyli do Jastkowa. 4 pułk poniósł olbrzymie straty.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się złożeniem wieńców pod tablicą poświęconą Legionom Józefa Piłsudskiego. Wieniec w imieniu Stowarzyszenia "U Źródeł Ciemięgi" oraz Solidarnej Polski złożył Krzysztof Górecki oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

W dniu 25 czerwca na terenie należącym do Szkoły Podstawowej w Miłocinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 połączona z poświęceniem sztandaru Szkoły. Wydarzenie miało charakter patriotyczno-sportowy i wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego oraz gminnego tj. gminy Wojciechów i Jastków. Byli również obecni przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Marian Sypniewski, który wręczył Dyrektor Szkoły Monice Szumera flagę olimpijską. Uroczystość uświetnił odczytany przez Pana Marka Wojciechowskiego list Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka.
Po przekazaniu sztandaru dla Szkoły wyróżniający się, najlepszymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem uczniowie otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody, zostały również wręczone upominki za osiągnięcia sportowe. Po oficjalnych uroczystościach uczniowie przystąpili, z dużym zapałem, do bloku sportowego, który tradycyjnie i jak zawsze profesjonalnie przygotowała Ewelina Poleszak.
Blok sportowy przeprowadzony był w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który co roku jest realizowany przez nasze Stowarzyszenie „u źródeł Ciemięgi”. Wszyscy uczestnicy rywalizacji sportowych otrzymali upominki oraz znaczek turniejowy, natomiast najlepsi puchary i medale. Sportowcami roku zostali wybrani Bartek Pojęta i Alicja Frańczak.
Zawody zakończyły się utworzeniem przez strażaków z OSP Miłocin-Czajki kurtyny wodnej, która sprawiła ogromną przyjemność uczestnikom, rywalizującym w zajęciach sportowych w tak upalny dzień. Stowarzyszenie przygotowało bufet do grillowania oraz zabezpieczyło napoje dla wszystkich uczestników wydarzenia, najmłodsi mogli korzystać do woli z zamku dmuchanego.
Duże podziękowania za realizację wydarzenia należą się Pani Dyrektor Szkoły Monice Szumera oraz nauczycielom, którzy przez kilka tygodni w upalne dni pracowali przy przygotowaniach do uroczystości na równi ze strażakami z OSP Miłocin-Czajki na czele z prezesem Miłoszem Adamczykiem. Specjalne słowa uznania należą się radzie sołeckiej wsi Miłocin gminy Wojciechów, którzy przekazali pieniądze na zakup sztandaru. Dziękujemy także rodzicom ósmoklasistów, którzy zorganizowali uroczysty obiad dla swoich absolwentów oraz uczniów siódmej klasy i nauczycieli. Prezes Stowarzyszenia u źródeł Ciemięgi wręczył ósmoklasistom pamiątkowe dyplomy oraz zafundował pizzę. W miłej atmosferze zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do galerii.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Stowarzyszenia „U Żródeł Ciemięgi”
Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków