• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. ,,11 LISTOPADA - 102ROCZNICAODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W BIELI I CZERWIENI"
Konkurs został ogłoszony w październiku 2020 r. , a termin dostarczania prac upłynął 4 listopada 2020r.

Na konkurs wpłynęło 47 prace z 3-ch szkół i przedszkoli m.in.
1. Szkoły Podstawowej i przedszkola w Miłocinie- 35 prac 7 nagród
2. Szkoły Podstawowej i przedszkola z Wojciechowa- 11 prac 4 nagroda
3. Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie - oddział zerowy - 1 praca -1 nagroda

Zostało powołane jury w składzie:

Pani mgr Monika Szumera - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
Pani mgr Joanna Kruk - nauczycielka w edukacji wczesnoszkolnej
Pani mgr Dorota Misztal - Szyszko - nauczycielka w edukacji wczesnoszkolnej
Pani Agata Górska - nauczycielka języka polskiego i angielskiego
Pani mgr Katarzyna Kalicka - nauczycielka plastyki

18 listopada 2020r. - zostali wyłonieni laureaci konkursu.

NAGRODY OTRZYMUJĄ:IMG 20201208 120824
I kategoria - przedszkole izerówka:
1. Samanta Mirosław - z przedszkola w Miłocinie
2. Antonina Wieczorek - zzerówkiszkoła nr 21 w Lublinie
3. Wiktor Kalicki - z zerówki w Wojciechowie

II kategoria -KLASYI - III:
1.Maja Adamczyk - SP w Miłocinie
2. Lena Mirosław - SP w Wojciechowie
3. Oliwia Wróbel - SP w Miłocinie
4. Julia Mazurek Mazurek - SP w Miłocinie

III kategoria - KLASYIV-VI:
1. Wiktoria Wijakowska - SP w Miłocinie
2. Nikola Kalicka - SP w Wojciechowie
3. Patryk Koral - SP w Miłocinie

IV kategoria - KLASYVII- VIII:
1. Julia Czepińska - SP w Wojciechowie
2. Blanka Cherubin - SP w Miłocinie

Nagród: 12

UCZESTNICY:IMG 20201208 115826

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie:

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA:
1. Hana Kornacka
2. Tymon Wolski
3. Amelia Mokijewska
4. Samanta Mirosław - NAGRODA
5. Klara Gerchent
6. Miłosz Wolski
7. Julia Sikora
8. Nina Łukawska

KLASY I -III :
1. Michał Cherubin
2. Jakub Sikora
3. Rafał Rynkowski
4. Maja Adamczyk - NAGRODA
5. Jan Bieniek
6. Aleksandra Walczak
7. Alicja Poleszak
8. Ksawery Wajrak
9. Klaudia Widomska
10. Łucja Marzeda
11. Nikola Węglińska
12. Antoni Janczak
13. Julia Mazurek - NAGRODA
14. Krzysztof Stefanek
15. Oliwia Wróbel-NAGRODA

KLASY IV - VI:
1. Wiktoria Wijakowska-NAGRODA
2. Marta Pokrzywa
3. Ksawery Mirosław
4. Martyna Kowalska
5. Anna Rejmak
6. Patrycja Wajrak
7. Patryk Koral- NAGRODA
8. Martyna Zawół
9. Mateusz Wieczorek
10. Julia Pluta
11. Martyna Wojciechowska

KLASY VII - VII:1.
Blanka Cherubin - NAGRODA

 

2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA:
1. WiktorKalicki- NAGRODA

KLASY I- III:
1. Lena Mirosław - NAGRODA
2. Magdalena Cybula
3. FranciszekIwaniak
4. Milena Masiak
5. Milena Masiak
6. Gabriela Kowalska
7. Antoni Rasz
8. Liwia Żelazo

KLASY IV - VI :
1. Nikola Kalicka - NAGRODA

KLASY VII - VIII:
1. Julia Czępińska -NAGRODA

3. Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA:
1. Antonina Wieczorek- NAGRODA

 Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastapi po feriach. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi"

Krzysztof Górecki

752B2B1E A2C2 43E0 9BC9 989F7347B204

image000001002001

Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” wspólnie ze Stowarzyszeniem "Plener" oraz przedstawicielami władz trzech gmin Burmistrza Nałęczowa Pana Wiesława Pardyki, Wójta Gminy Wojciechów Pana Artura Markowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jastków Pana Marka Wieczerzaka, jak również Pana Marka Wojciechowskiego Radnego Województwa Lubelskiego, Pani Marii Wróbel Radnej Gminy Jastków, Pana Miłosza Adamczyka i Pana Dariusza Malika Radnych Gminy Wojciechów, sołtysów m.in. Pani Edyty Ciućmak, mogliśmy uczcić pamięć takich właśnie miejsc.

Wybraliśmy naszym zdaniem te miejsca, które warte są zapamiętania i odwiedzania:

  • Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Nałęczowie upamiętniający poległych żołnierzy AK z oddziału Szatana znajdujący się na skraju Lasu Zakładowego, na polanie harcerskiej na przedmieściach Nałęczowa. 1 Pomnik Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w latach 1939-1945 w Wojciechowie.
  • Pomnik upamiętniający odzyskanie przez Polskę Niepodległości, którego częścią jest historyczny, ponad 100-letni krzyż, znajdujący się w Dębówce gm. Jastków. Początkowo krzyż znajdował się na rosnącym dębie, ale drzewo trzeba było wyciąć i pozostał historyczny krzyż z 1918 roku .

Dzięki dzisiejszej inicjatywie, mogliśmy również zaangażować się w pomoc dla producentów chryzantem przeznaczonych dla sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19. Wybrane przez nas miejsca pamięci narodowej zostały pięknie udekorowane.

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie nas wszystkich. Jako organizacja pozarządowa na bieżąco próbujemy włączać się w aktywność a swoje działania kierujemy w cele umożliwiające dalsze funkcjonowanie w tym ciężkim czasie. Cieszymy się, że nasze inicjatywy są popierane i razem nawet w tak trudnym dla wszystkich czasie umiemy połączyć siły i tym razem upamiętnić ważne miejsca znajdujące się w naszym sąsiedztwie.

Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Górecki

Prawie 8 litrów krwi udało się zebrać podczas kolejnej już w tym roku na terenie gminy Jastków akcji krwiodawstwa. Tym razem ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pojawił się na parkingu przy kościele św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach.

Bez względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną krew jest potrzebna każdego dnia. To lek, którego nie da się wyprodukować. Może go jedynie podarować człowiek. Do udziału w tomaszowickiej akcji zgłosiło się 21 osób, z czego krew oddało 17. Dzięki temu pozyskano prawie 8 litrów tego drogocennego płynu.

Akcja odbyła się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Społecznego „Plener” z Ługowa oraz Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” z Miłocina. Wszyscy krwiodawcy mogli liczyć na upominki przygotowane przez organizatorów akcji oraz sponsora – Pizzerię Dores w Tomaszowicach. Podziękowania należą się również ks. Józefowi Brodaczewskiemu, proboszczowi parafii w Tomaszowicach za udostępnienie parkingu oraz promocję akcji wśród parafian.

Zapraszamy do galerii.

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków