• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na zaproszenie Fundacji Wspomagania Wsi uczestniczyłem w charakterze eksperta w debacie okrągłego stołu poświęconej poprawie dostępu mieszkańców wsi do różnych form aktywności fizycznej.

Celem debaty było wypracowanie odpowiedzi na pytanie: co zrobić, by liczba osób z różnych grup społecznych na wsi , podejmujących aktywność fizyczną z korzyścią dla swojego zdrowia była większa.

 

W szczególności poszukiwaliśmy wspólnej dla przedstawicieli władz i organizacji zajmującej się sportem odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć ofertę i promocję zajęć na wsi? W spotkaniu udział wzięli posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, profesorowie z AWF w Warszawie, prezesi różnych związków sportowych, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń.

Debata prowadzona była w rundach, w „sportowym” tempie. Uczestnicy zostali poproszeni dwukrotnie o dwuminutowe wypowiedzi.

Efektem spotkania będzie raport zawierający rekomendacje, co do których uczestnicy byli zgodni.

Dokument przekazany zostanie przedstawicielom instytucji mających wpływ na rozwój sportu na wsi. Duże zainteresowanie wśród uczestników debaty wzbudził nasz kalendarz imprez na rok 2013. Eksperci na co dzień związani ze sportem byli pod wrażeniem jak sport można połączyć z innymi działaniami, które realizujemy w naszym stowarzyszeniu.

Zapraszamy do galerii

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków