• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mieszkańcy Miłocina, na zebraniu wiejskim zorganizowanym z inicjatywy sołtysa - Pana Dariusza  Gorala, postanowili zagospodarować działkę gminną, położoną w centrum wsi,  przy drodze nr 830 Lublin- Nałęczów.

 

Sołtys zaproponował, aby rozpocząć pracę od ogrodzenia całej działki. Zebrani jednogłośnie poparli ten wniosek. Wskazał również, aby wystąpić do Urzędu  Gminy w Jastkowie o pokrycie kosztów ogrodzenia z funduszu sołeckiego,  który jest przyznawany każdego roku na rzecz sołectwa . Złożony został stosowny wniosek do biura U.G.. Gmina zgodziła się na ten wydatek i zakupiła potrzebne materiały-   siatkę, słupki oraz bramę wjazdową z bramką. Mieszkańcy wykonali ogrodzenie w czynie społecznym.

 

 

Do pracy przy budowie ogrodzenia zgłosili się członkowie Stowarzyszenia Regionalnego „U ŹRÓDEŁ CIEMIĘGI” :  Dariusz Goral – organizacja prac,użyczył ciągnika,zamontował uchwyty do siatki na słupkach, Roman Mirosław- przedłużył słupki do wys. 2m, przez przyspawanie odpowiednich przydłużek, podwyższył bramę do wys. 2m, użyczył ciągnika, betoniarki i  beczki na wodę.  Marek Wieczorek-użyczył ciągnika, Bogusław Poleszak- użyczył samochodu ciężarowego,  Krzysztof Górecki- prezes stowarzyszenia przywiózł gratisowo posiłek dla wszystkich pracujących, Marian Górniak, oraz Grzegorz Chołojczyk- użyczył ciągnika, Zbigniew Muciek- użyczył samochodu ciężarowego, Jarosław Drozdowski i Zbigniew Ceglarz. Niezależnie od wykonanych w/w robót, wszyscy pracowali bezpośrednio przy wykonywaniu ogrodzenia /kopanie dołków na słupki, betonowanie słupków, naciąganie drutów, mocowanie i naciąganie siatki, montowanie bramy i bramki, niwelacja terenu.

 

Sołectwo składa podziękowanie, za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, dla:  Pana  Zbigniewa Samonia – wójta Gminy Jastków i Rady Gminy za przychylne decyzje o przyznaniu funduszu sołeckiego, Pana Andrzeja Dzido – za wytyczenie ogrodzenia  oraz  zakupienie potrzebnych materiałów, Pana Tadeusza Lalaka – właściciela składu budowlanego „LAVISTA” w Miłocinie – za gratisowe użyczenie energii elektrycznej, niezbędnej do wykonania ogrodzenia.

Fundusz sołecki na bieżący rok będzie wykorzystany na dalsze zagospodarowanie działki.

Zapraszam teraz do galerii zdjęć z przebiegu prac przy ogrodzeniu!

opracował:  Marian Górniak

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków