• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Impreza sportowa "Moja Ojczyzna, mój sport, moja duma i radość", którą zgłosiliśmy do Europejskiego konkursu #BEACTIVE została zakwalifikowana do dwusetki najciekawszych imprez sportowych rozegranych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Źródło: https://etspolska.pl/wydarzenie/?id=1841&nazwa=Moja+Ojczyzna%2C+m%C3%B3j+sport%2C+moja+duma+i+rado%C5%9B%C4%87.

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków