• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kulminacyjną część obchodów na Cmentarzu Legionistów w Jastkowie, rozpoczęła Polowa Msza Święta w intencji poległych żołnierzy, po której odczytano Apel Poległych zakończony Salwą Honorową i złożeniem wieńców. Jak co roku w obchodach wzięła udział licznie zgromadzona społeczność lokalna gminy Jastków jak i przedstawiciele rządu, samorządu, wojska i środowisk kombatanckich. Po złożeniu wieńców pod Pomnikiem Legionistów wszyscy pomaszerowali, przy akompaniamencie orkiestry dętej, do parku przy Urzędzie Gminy Jastków by wziąć udział w kolejnej części uroczystości.

W imieniu Stowarzyszenia wieniec złożyli: Joanna Kaznowska, Krzysztof Górecki i Kazimierz Gorczyca.

fot2019

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków