• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

altalt

28 i 29 marca członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w Konferencji poświęconej Zachowaniu Dziedzictwa Kulturowego i Ochronie Zabytków.
Spotkanie zorganizowała Fundacja Wspomagania Wsi. Odbyło się w Kompleksie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży.
Wykłady, warsztaty oraz praktyki prowadzili specjaliści i eksperci. Po wysłuchaniu i obejrzeniu wielu prezentacji z województwa lubelskiego i podlaskiego należy podkreślić, że Gmina Wojciechów wyróżnia się pod tym względem na tle innych gmin, zarówno w ochronie zabytków, jak i ochronie dziedzictwa kulturowego. W tym drugim przypadku przykładem może być działalność pana Leszka Iwanika czy też Kapeli Wojciechowskiej.
Stowarzyszenie oraz Gminę Wojciechów w Białowieży reprezentowali: Stanisława Zygo, Agata Kędra, Bożena Rusek oraz Krzysztof Górecki.
Dziękujemy Stasi Zygo za zorganizowanie transportu.

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków