• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

27 marca 2013 roku, uchwałą Rady Gminy Wojciechów, Szkoła Podstawowa w Miłocinie otrzymała imię Polskich Olimpijczyków. Skąd taki wybór? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Sport już od wielu lat zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu naszej szkoły i miejscowości.

 

                                           

  

Nie można także zapominać o wychowawczym aspekcie wyboru imienia szkoły, związanego ze sportem. Idee uczciwego współzawodnictwa, zachowań fair-play, świadomego dążenia do doskonałości, umiejętności przegrywania z godnością, a także kreowanie właściwych postaw kibica, to uniwersalne i jakże cenne wartości. Dlatego kierunek wyboru imienia szkoły, związany ze sportem, jest nie tylko oczywisty, ale i bardzo słuszny.

 

Za duże zaangażowanie w procedury związane z nadaniem imienia naszej szkole podziękowania należą się pani dyrektor Joannie Kaznowskiej. Główne uroczystości oficjalnego nadania mienia połączone z otwarciem kompleksu sportowego przy szkole odbędą się 26 maja. Udział w nich zapowiedzieli polscy olimpijczycy, m.in. lekkoatleta Leszek Dunecki. Zaproszenie do Miłocina otrzymała również minister sportu Joanna Mucha.

 

                                    Krzysztof Górecki, prezes stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi”

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków