• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

D80 6207miniNa obiektach sportowych Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie odbył się Sportowy Turniej Miast i Gmin 2015 połączony z obchodami Dnia Olimpijczyka. Wspólnie przeżywaliśmy drugą rocznicę nadania imienia naszej placówce. 26 maja 2013 roku otrzymaliśmy zaszczytne imię Polskich Olimpijczyków. Idee olimpijskie są skarbnicą wartości, które wzbogacają osobowość i wiedzę o świecie. Naszym mottem stało się łacińskie zawołanie: „Citius, Altrius, Fortius” – Szybciej, Wyżej, Mocniej.

Poprzez udział  w zawodach i rozgrywkach sportowych chcieliśmy uczcić 96-rocznicę powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, organizacji, która pełni honorowy patronat nad naszą szkołą. Uroczystość uświetniła swoim przybyciem znana olimpijka - Wiesława Wolak – łuczniczka ICSiR "Start” Lublin, która uczestniczyła w Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach (2004 r.) i Pekinie (2008 r.). Swoją obecnością zaszczycili nas samorządowcy. Wśród przybyłych gości byli: Starosta Powiatu Lubelskiego – Paweł Pikula, Wicestarosta – Robert Wójcik, Wójt Gminy Wojciechów – Jan Czyżewski, zastępca Wójta – Mariusz Majcher, Przewodniczący Rady Gminy Jastków – Marek Wieczerzak, w imieniu Marszałka przybył Kierownik Wydziału Promocji i Urzędu Marszałkowskiego – Ireneusz Łucka oraz Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego - Marek Wojciechowski. Zaproszenie przyjęli również sponsorzy: przedstawiciel Lubelskiej Izby Lekarskiej, prezes Banku Spółdzielczego w Nałęczowie Grzegorz Bednarczyk wraz z Zarządem.

Uroczystości miały odświętną oprawę. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali hymnu olimpijskiego, podczas którego oficjalnie została wciągnięta na maszt flaga olimpijska. Następnie głos zabrali pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie – Joanna Kaznowska oraz radny sejmiku województwa lubelskiego – pan Marek Wojciechowski. Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych gości. Pan Marek Wojciechowski odczytał treść Apelu Olimpijskiego. Wystąpili również przybyli goście. Na zakończenie części oficjalnej wystąpił zespół „Miłocinki”, który zachęcił wszystkich przybyłych uczniów do wspólnej zabawy. Blok sportowy otworzyła mini olimpiada, zorganizowana dla przedszkolaków. Następnie uczniowie (chłopcy i dziewczęta)  wzięli udział w wielu konkursach sportowo - rekreacyjnych. Wielu niesamowitych wrażeń dostarczył pokaz strzelania  z łuku olimpijskiego. Podsumowane zostały również konkursy plastyczne.

Po zakończonych rozgrywkach sportowych zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Honorowy patronat nad Świętem Sportu Powszechnego w Miłocinie objął Marszałek Województwa Lubelskiego -  Sławomir Sosnowski. Głównymi organizatorami uroczystości byli: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie oraz Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi”.

Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe puchary oraz poczęstunek.

Za wkład pracy w obsłudze turnieju składamy podziękowania nauczycielom szkół uczestniczących w turnieju.

Dyrektor S.P. w Miłocinie – Joanna Kaznowska 

Prezes Stowarzyszenia – Krzysztof Górecki

W najbliższym czasie zamieścimy komunikat o wynikach turnieju.

 

Zapraszamy do galerii.

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków