• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 alt

       W dniu 23 marca 2014 roku, dokładnie w 111 rocznicę powołania do życia Towarzystwa Drobnego Kredytu – pierwszej spółdzielni pożyczkowej w powiecie puławskim, dzisiejszego Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. w Pałacu Małachowskich odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. W zebraniu uczestniczyli nasi przedstawiciele Joanna Kaznowska
i Krzysztof Górecki.

     Joanna Kaznowska w imieniu szkoły i stowarzyszenia podziękowała  i wręczyła pamiątkową statuetkę prezesowi BS w Nałęczowie Grzegorzowi Bednarczykowi za pomoc finansową udzieloną w roku 2013 na naszą działalność statutową.

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków