• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

420 maja 2017 wzięliśmy udział w pięknym jubileuszu 100 – lecia szkolnictwa na terenie Palikij, Sporniaka i Stasina oraz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Palikijach. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia złożyliśmy na ręce Pani Dyrektor list gratulacyjny z życzeniami dalszych sukcesów i kolejnych wspaniałych rocznic.

 

W sposób szczególny podziękowaliśmy za dotychczasowa współpracę nauczycielom wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Palikijach - pani mgr Elżbiecie Miareczce - Czubak oraz panu Bogdanowi Sierpińskiemu za rozwój sportu szkolnego i wspieranie Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych związanych z propagowaniem sportu i zdrowego stylu życia na terenie gminy i powiatu.

Zapraszamy do galerii.

Joanna Kaznowska

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków