• Ciemięga
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

I PATRIOTYCZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA AMATORÓW

O PUCHAR RADNEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKA WOJCIECHOWSKIEGO

MIŁOCIN 15.08.2013

 

REGULAMIN

§1

Organizatorem turnieju piłkarskiego są: Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi”
oraz Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

§ 2

Turniej odbędzie się w dniu 15.08.2013 r.(czwartek) od godziny 14:00 na dwóch boiskach trawiastych przy SP w Miłocinie. Turniej rozpoczynamy punktualnie o godzinie 14:00, zgłoszenia drużyn przyjmujemy do godziny 13:30.

§ 3

W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPN

 

 1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i nie uczesniczą w rozgrywkach LZPN
 2. Udział w turnieju jest bezpłatny
 3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W każdej drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 12 zawodników.
 5. W czasie meczu na boisku może znajdować się 6 zawodników (5 w polu i bramkarz).
 6. Zmiany zawodników można dokonywać w systemie hokejowym. Zawodnik wchodzący może wejść na plac gry po uprzednim zejściu zawodnika schodzącego.
 7. Drużyna powinna być ubrana w jednolite kolorystycznie stroje.
 8. Na zawodników sędzia może nałożyć kary czasowe w zależności od rodzaju przewinienia.

§4

 1. Wszystkie drużyny otrzymają puchary
 2. Organizator zapewnia gorący posiłek w postaci kiełbaski z grilla z dodatkami oraz wodę dla każdego zawodnika biorącego udział w turnieju.

 

§5

 1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem uczestników.
 2. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odszkodowania ze strony organizatora za straty materialne, uszczerbek na zdrowiu lub życiu, jakie uczestnik poniósłby w turnieju.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna interpretacja należy do Organizatora turnieju.
 4. Kapitanowie drużyn podpisują listę zgłoszeniową oświadczając jednocześnie, iż zapoznali się z treścią regulaminu turnieju.

 

§ 6

Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie.

 

Uwaga, jeżeli będzie zainteresowanie udziałem w Turnieju zawodników poniżej 16 lat, możemy zorganizować turniej tego samego dnia od godziny 9:00, obowiązuje regulamin jak wyżej.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 507818278

 

Krzysztof Górecki

Formularz zgłoszeniowy:

http://89885.file4u.pl/download/4759902/Zgloszenie_do_turnieju.docx

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków