• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Już po raz siódmy mieszkańcy Miłocina wzięli się za sprzątanie doliny rzeki Ciemięgi. W akcji wzięli udział uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej, włączyli się w  nią również dorośli. Razem uzbierali kilkadziesiąt pełnych worków śmieci. Oprócz oczyszczenia koryta rzeki posprzątany został teren przy szosie biegnącej przez Miłocin. Do dużego kontenera, który dostarczyła gmina mieszkańcy sprzątający swoje posesje mogli wrzucać odpady. Samorząd,  który dostarczył również rękawice i worki bezpłatnie odebrał od nas zebrane śmieci . W sumie w akcję zaangażowało się mnóstwo mieszkańców naszej miejscowości, od przedszkolaków do emerytów. Oprócz sprzątania rzeki były również konkursy: wiedzy o ekologii, piosenki ekologicznej "Śpiewajmy o przyrodzie" i recytatorski. Za rok chcemy aby akcja nabrała szerszego  charakteru. Ciemięga ma ok. 36 km. długości i oprócz terenu gminy Jastków i Wojciechów przepływa też przez gminy Wólka i Niemce. Chcemy zaprosić do współpracy stowarzyszenia działające na tamtym terenie i w przyszłym roku wspólnie posprzątać cały odcinek rzeki. Zakończenie akcji odbyło się na działce Stowarzyszenia, gdzie młodzież spędziła wolny czas grając w piłkę oraz przy ognisku. Odwiedziła nas także Panorama Lubelska, która  relację ze spotkania  nadała jeszcze tego samego dnia. Ognisko oraz drobny poczęstunek przygotowali Marian Górniak i Justyna Wieczorek. Darek Goral swoim ciągnikiem zwiózł śmieci z nad rzeki do kontenera.  
Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia

"U Źródeł Ciemięgi"

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków