• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” wspólnie ze Stowarzyszeniem "Plener" oraz przedstawicielami władz trzech gmin Burmistrza Nałęczowa Pana Wiesława Pardyki, Wójta Gminy Wojciechów Pana Artura Markowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jastków Pana Marka Wieczerzaka, jak również Pana Marka Wojciechowskiego Radnego Województwa Lubelskiego, Pani Marii Wróbel Radnej Gminy Jastków, Pana Miłosza Adamczyka i Pana Dariusza Malika Radnych Gminy Wojciechów, sołtysów m.in. Pani Edyty Ciućmak, mogliśmy uczcić pamięć takich właśnie miejsc.

Wybraliśmy naszym zdaniem te miejsca, które warte są zapamiętania i odwiedzania:

  • Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Nałęczowie upamiętniający poległych żołnierzy AK z oddziału Szatana znajdujący się na skraju Lasu Zakładowego, na polanie harcerskiej na przedmieściach Nałęczowa. 1 Pomnik Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w latach 1939-1945 w Wojciechowie.
  • Pomnik upamiętniający odzyskanie przez Polskę Niepodległości, którego częścią jest historyczny, ponad 100-letni krzyż, znajdujący się w Dębówce gm. Jastków. Początkowo krzyż znajdował się na rosnącym dębie, ale drzewo trzeba było wyciąć i pozostał historyczny krzyż z 1918 roku .

Dzięki dzisiejszej inicjatywie, mogliśmy również zaangażować się w pomoc dla producentów chryzantem przeznaczonych dla sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19. Wybrane przez nas miejsca pamięci narodowej zostały pięknie udekorowane.

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie nas wszystkich. Jako organizacja pozarządowa na bieżąco próbujemy włączać się w aktywność a swoje działania kierujemy w cele umożliwiające dalsze funkcjonowanie w tym ciężkim czasie. Cieszymy się, że nasze inicjatywy są popierane i razem nawet w tak trudnym dla wszystkich czasie umiemy połączyć siły i tym razem upamiętnić ważne miejsca znajdujące się w naszym sąsiedztwie.

Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Górecki

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków